Mong cho tất cả được an vui, hạnh phúc, hoà hợp và tăng trưởng trong Chánh Pháp!

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có ba phần thuộc người bố thí và có ba phần thuộc người nhận đồ bố thí.

Thế nào là ba phần thuộc người bố thí? Này các Tỷ-kheo, người bố thí, trước khi bố thí, ý được vui lòng; trong khi bố thí, tâm được tịnh tín; sau khi bố thí, cảm thấy hoan hỷ. Ðấy là ba phần thuộc người bố thí.

Thế nào là ba phần thuộc người nhận bố thí? Này các Tỷ-kheo, những người nhận vật bố thí, đã được ly tham hay đang thực hành hạnh ly tham; đã được ly sân hay đang thực hành hạnh ly sân; đã được ly si hay đang thực hành hạnh ly si. Ðây là ba phần thuộc những người nhận bố thí.

– Thân quyến sư cô Quyết Tâm: Sư cô Như Phúc, Diệu Mẫn, Diệu Hạnh, Nguyễn Thị Bích, Như Niệm, Tịnh Tâm, Lê Thị Hồng, mẹ Tịnh Tâm

– Phật tử Hưng, gia đình Trương Muội, Trương Quốc Cường, Trương Thu Hồng, Lê Thị Hồng

– Cô Giá Walker, anh Lý Phạm, anh Mỹ (Cavin Lê), Hoa Nguyễn, chị Kỳ Anh, anh Lộc & chị Thuý, Nguyên Như, Nguyên Trang, Châu Nguyễn, chú Cang

– Lê Thị Hoà, Thanh Tâm, Lương Khánh Ninh, gia đình Nhiên Đăng & Thuỳ Trang, Lê Hoàng Việt, Ha My Phung, Tuệ Đức, gđ Nga My

– Nhóm Phật Tử cô Bích An 

Cập nhập danh sách tháng 3

– Gia đình Nga My, Tú Hà

– Gia đình Ngọc Linh, gia đình cô Năm Nhậm

– Gia đình sư cô Từ Niệm

– Gia đình Như Niệm, gia đình cô Bích An 

Danh sách tháng 2

– Gia đình Nguyễn Yến

– Gia đình Ngọc Linh

– Gia đình sư cô Từ Niệm 

Quý I – 2021

– Phật tử Đoàn Diệu Thu (đường Nguyễn Viết Xuân, Phủ Lý, Hà Nam)

– Gia đình cô Bích An (Hà Nam), Hải Yến, Quỳnh Lan, Đức Huy (Lào Cai), Quỳnh Hương (Yên Bái)

– Cô Hiển (Hà Nam)

–  Sư cô Từ Niệm, Nguyễn Văn Sỹ & Ngô Thị Lợi, Nguyễn Ngọc Quảng, Chung Thị Mỹ Liên, Nguyễn Cao Cường Thịnh, Nguyễn Thị Hồng Vinh, Nguyễn Thành Tuấn và chị Ngân, Nguyễn Thị Hồng Hảo, Nguyễn Thị Hồng Nhiên, Hồ Nguyễn Trúc Xuân, Phan Ngọc Châu, Hồ Nguyễn Thanh Trúc (TP. HCM)

– Micchel & Shun, Wen, Jennifer (USA)