Theo bước dấu chân nguyên thủy mà Đức Phật đã bước đi và chỉ rõ: mang trái tim chân thành và rộng mở để học hỏi, lắng nghe từ các bậc trí; thực hành với trái tim nhiệt huyết, thành khẩn để như thật thấy được chân lý và sự Giải thoát trọn vẹn khỏi mọi khổ đau; thường an trú trong Pháp và chia sẻ thuận Pháp vì sự an vui và lợi lạc của tất cả chúng sinh…

 

Chí Tâm Gii Thoát

Nơi bc trí tìm đến an trú

Thiên nhiên nguyên sơ và trong lành của miền đất Cao Nguyên

Tìm về sự kết nối nơi Trái tim

Nỗ lực cho Trái tim Giải thoát

Thấy được Đức Phật bên trong!

Liên lạc cư sĩ hộ độ:

Cư sĩ Tuệ Đức ( Nguyễn Thị Minh Điệp) 

Email: chitamgiaithoat@gmail.com

Sđt: 0384333087  Zalo: 0384333087