Giải Thoát Chí Tâm Viên

Giữa rừng thông miền cao nguyên Lâm Đồng, một trú xứ đang được hình thành vi tác ý cúng dường đến những trái tim dành trọn chân thành cho sự tầm cầu, tu tập ng đến Giải Thoát, theo lời Đức Phật chỉ dạy…

Trú xứ được hình thành trên một mảnh đất tương đối nguyên giữa rừng thông, vi một vài kiến trúc đơn sẵn nhưng đã xuống cấp. Những công việc đang được tiến hành bao gồm: mở đường đi thuận tiện; cung cấp nguồn c, điện; sửa sang nâng cấp các kiến trúc cho vừa đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt lưu trú thiết yếu…

Một vài ngôi nhà đơn, giản dị (cốc) sâu hơn trong rừng thông dành cho chư tăng cũng một phần kế hoạch trong tương lai gần.

Cùng hoan hỷ và tham gia trong sự vun bồi thiện pháp và phước lành này

Bày tỏ niềm tôn kính đến Phật – Pháp – Tăng

với những sự hỗ trợ, sẻ chia chân thành ứng hợp tùy nhân duyên

Một nơi chốn cho những trái tim thành khẩn hướng đến Giải Thoát tìm đến nương tựa

Khu đất

Diện tích hiện tại 4000 m2, nằm giữa rừng thông. Không gian thiên nhiên sâu hơn trong rừng cũng được mở ra cho hành giả nhu cầu an trú.

Kiến trúc lưu trú

Nhà số 1: Công trình hai tầng dành làm thiền đường và nơi chư tăng lưu trú (sửa và nâng cấp trên nền căn nhà cũ)

Nhà số 2: Nơi chuẩn bị vật thực và lưu trú cho cư sĩ (dựng mới trên vị trí của một mái che cũ)

Nhà số 3: Nơi lưu trú cho cư sĩ và thiền sinh (dựng mới trên vị trí của một mái che cũ)

Các cốc nhỏ: dành cho chư tăng, nằm sâu trong rừng thông 

Tìm về với Phật— Tìm về Trái tim

Trú xứ cho sự hướng tới Giải thoát

Theo bước dấu chân nguyên thủy mà Đức Phật đã bước đi và chỉ rõ: mang trái tim chân thành và rộng mở để học hỏi, lắng nghe từ các bậc trí; thực hành với trái tim nhiệt huyết, thành khẩn để như thật thấy được chân lý và sự Giải thoát trọn vẹn khỏi mọi khổ đau; thường an trú trong Pháp và chia sẻ thuận Pháp vì sự an vui và lợi lạc của tất cả chúng sinh…

 

Nơi chốn cho sự an trú và nỗ lực

Những đóng góp và sẻ chia nhỏ bé nơi đây nhằm hướng đến những trái tim chân thành tìm cầu sự Giải thoát, nỗ lực thực hành theo lời dạy của Đức Phật và liễu ngộ những lời dạy đó ngay chính nơi trái tim chân thực. Trong đó có:

* Các bậc xuất gia với sự tu tập tăng tiến, trong đời sống phạm hạnh

* Các hành giả cư sĩ với đức tin tìm tới lắng nghe lời trí và trau dồi thiền tập

* Các vị cư sĩ với đức tin tìm tới Phước Điền để hộ độ và vun bồi thiện pháp

Chí Tâm Gii Thoát

Nơi bc trí tìm đến an trú

Thiên nhiên nguyên sơ và trong lành của miền đất Cao Nguyên

Tìm về sự kết nối nơi Trái tim

Nỗ lực cho Trái tim Giải thoát

Thấy được Đức Phật bên trong!

Liên lạc

Địa chỉ trú xứ: xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Cách sân bay Liên Khương khoảng 40 km đi theo Quốc lộ 27.

Website: chitamgiaithoat.com

Điện thoại: 096 2953876

Email: chitamgiaithoat@gmail.com

Chi tiết cúng dường xin liên hệ cư sĩ hộ độ:

Cư sĩ Tuệ Đức ( Nguyễn Thị Minh Điệp) 

Sđt: 038 4333087  Zalo: 0384333087